KVKK Nedir, Neden Önemlidir? -

KVKK Nedir, Neden Önemlidir?

GenelKVKK

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri gittikçe daha önemli bir hale geliyor ve her geçen gün hızla gelişiyor. Bu da beraberinde kişisel verilerin işlenmesi ve kullanılmasını getiriyor. Dijital dünyanın hızla gelişmesi ve birçok kişisel bilgiyi içinde barındırması internet kullanıcıları tarafından sorun oluşturabilecek sakıncalı bir durum olarak algılanmaya başlıyor. Kullanıcılar artık kişisel verilerimizi internet ortamında paylaşırken verilerinin güvende olduğundan emin olmak istiyor.

Kişilerin gizlilik haklarının korunması noktasında; kişisel verilerin nasıl işleneceği ve kullanılacağı, kişisel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmemesi gibi konulara açıklık getirmesi ve bu sorunların çözümüne ilişkin kanuni yaptırım oluşturabilmek adına 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya geçirilen kanun KVKK olarak tanımlanmaktadır. KVKK birçok kişi tarafından verilerin kullanılmasının yasaklanması olarak algılansa da bu kanunun amacı bu değildir. KVKK, verilen bilgilerin kim tarafından hangi amaçla kullanılacağı noktasında internet kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veriler, kişiler ya da kurumlarla paylaşıldığında kişisel gizliliğin ya da güvenliğin tehlikeye girebileceği bilgilerin tamamıdır. Kişilerin hayat şekli, alışkanlıkları, kimlik bilgileri, tercihleri, nelerden hoşlandığı, aracının plakası, iletişim bilgileri, iş yeri, okulu vb. birçok bilgi kişisel veridir. Kişisel verilerin kimin tarafından hangi amaçla kullanılacağı bilinmediğinde ve kişisel veri kullanımı kanunla güvence altına alınmadığında birçok sorun yaşanabilir. Örneğin, telefon numaranızı hiç vermemenize ya da hayatınız boyunca temas kurmamanıza rağmen bazı kişi ve kurumlar tarafından aranmanız, e-posta adresinize talebinizin dışında gelen kurumlara ait e-postalar kişisel veri ihlalinin en bilindik örnekleri arasındadır. Ancak şunu da unutmamak ve atlamamak gerekir ki kişisel veriler doğru amaçlar için, şeffaf ve güven ilişkisi içinde paylaşıldığında oldukça faydalı sonuçlar doğurabilir. Sizi doğru analiz eden ve verdiğiniz bilgiler doğrultusunda size uygun eşleştirmeler yaparak özel kampanyalar, ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürünler ya da hizmetler sunan bir hizmet sizin için de faydalı olabilir. Burada mühim olan verilerinizin nasıl ve ne amaçla kullanılacağı noktasında kontrolün sizin elinizde olması ve aksi bir durum yaşandığında haklarınızın kanunla güvence altına alınmasıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Neden Önemlidir?

İzinsiz olarak kullanılan veriler, kişilerin mağduriyet yaşamasına sebep olabilir. Örneğin, üye olunan siyasi parti, kulüpler, dini inanç ya da yaşam şekli gibi hassas konuların izinsiz kullanımı kişileri hem maddi hem de manevi etkileyebilir. Kişisel verilerin kullanılması demek, kişilerin özgürlüklerinin ve haklarının kısıtlanması demektir. KVKK, temel hak ve özgürlüklerin zedelenmemesi noktasında büyük önem taşır. Bu anlamda verilerin izinsiz kullanımını engelleyen KVKK, kişiler için güven oluşturur.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin hepsinin ya da bir bölümünün kaydedilmesi, yeniden düzenlenmesi, aktarılması, sınıflandırılması veya yeniden kullanımının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi adı altında değerlendirilir. Kişisel verilerin işlenmesi bu işlemlerin yanında veriler toplandıktan sonraki aşamada bu verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesini de kapsar.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını belirleyen ve veri kayıt sisteminin kurulması, çalışması, yönetilmesi gibi alanlarından tümünden sorumlu olan kişi veya kişileri ifade eder. Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. Yani işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir.

Turatel olarak KVKK uyumu ve ISO 27001 belgesi ile güçlendirdiğimiz kullanıcı profilimiz, trendleri ve yeni mecraları kullanarak markalarımızı hedef kitlelerle buluşturuyoruz. Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.